Lyts mar warberDeze avonden worden eens in de 14 dagen georganiseerd  op dinsdagavond
Deze avonden beginnen om 20.00 tot 22.00 uur.
Bestuur:
Voorzitster:           Coba Grond.
Penningmeester:  Froukje Postma.
Secretaresse:       Dicky Hahné.
Bestuuslid:            Annie Zwier
Bestuurlid:            Geertsje Nielsen

 

Programma Vrouwenvereniging “Lyts mar Warber” 2017/2018

10-10   Jaarvergadering, na de pauze zal Libin vertellen over China.
24-10   Susanna Joostema bekkenfysiotherapeut

7-11     Trekharmonicagroep” Op Trektocht uit Menaam  trekharmoica
21-11    Irene Langendijk vertelt over vluchtelingenwerk.
5-12     Griet de Groot en co.
19-12   High Tea
16-1     Voorlichting brandveiligheid door Dhr. Jan-Kees Toxopeus.
30-1     Roelie Woudwijk beeldhoudster vertelt hoe een beeld tot stand komt.
13-2     Eéndags bestuur
27-2     Clara Rullmann vertelt over save our Sumba.
13-3     Film The Witches  the witches
27-3     Reisje.